ஆண்களுக்கு மட்டுமல்ல பெண்களுக்கும் கூட இந்த . . .

 காலத்தே பயிர் செய் என்பார்கள்.. இது விவசாயத்திற்கு மட்டு மல்ல, வாழ்க்கைக்கும் கூட நிறையவே பொருந்தும். 
நிறைய பேருக்கு இதில் பெரும் குழப் பமே இருக்கும். ஆனாலும் இது ஒன்றும் தலை போகும் பிரச்சினை அல்ல என்பதே டாக்டர்களின் கருத்து.
 இளம் பிராயத்தில் குறிப்பாக டீன் ஏஜ் பருவத்தில் இந்த சுய இன்பப் பழக்கம் அத்தனை பேரையும் ஆட் டிப்படைத்திருக்கும். இதை யாரும் இல்லை என்று சொல்ல முடி யாது. இதுகுறித்து வெட்கப்படவும் தேவையில்லை. அந்த Continue reading
%d bloggers like this: