உங்களுக்கோர் சவால்!

உங்களுக்கோர் சவால்! – உங்களுக்கோர் சவால்! – உங்களுக்கோர் சவால்!

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் எழுதி, இதே விதை2விருட்சம் இணையத்தில் வெளயிட்ட எனது புதிர்க் கவிதைக்கு உங்களால் சரியான விளக்கத் தைச் சொல்ல முடியுமா? உங்களுக்கு

Continue reading

* மீண்டும் * உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்! – சவால் எண்.26 * *

உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால் எங்கே காணோம்! அதை தொடருங்கள் என்று தொலைபேசி வாயிலாகவும் மின்னஞ்சல் வாயிலாகவும், சிலர் நேரில் வந்தும் கேட்டுக் கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இதயன் கனிந்த நன்றிகளை உங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன். 

அதீத பணிச்சுமையால் சிந்திக்க‍ நேரம் ஒதுக்க‍ முடியவில் லை. ஆதலால்தான் இந்த நீண்ட இடைவெளி, தற்போது மீண்டும் புதுப்பொலிவுடன் தமிழறிவுக்கு Continue reading

சவால் எண்.25: – உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!

அதீத பணிச்சுமை மற்றும் சிறிது உடல்நலக் குறைவால் இப் பகுதியில் பதிவிட இயலவில்லை. இதோ மீண்டும் உங்கள் சிந்தை யைத் தூண்டும் சவால்களை தொடர்கிறேன்.

இப்பகுதியில் கடந்த‌ (27-11-2013 அன்று), சவால் எண்.24-ன் படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 275 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி? எது தவறு? என்பதை

Continue reading

சவால் எண்.24: – உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!

இப்பகுதியில் கடந்த‌ (25-11-2013 அன்று), சவால் எண்.23-ன் படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 457 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி? எது தவறு? என்பதை

Continue reading

சவால் எண்.23: – உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்! – (புதிய சேர்க்கையுடன்)

இப்பகுதியில் கடந்த‌ (22-11-2013 அன்று), சவால் எண்.22-ன் படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 271 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி? எது தவறு? என்பதை சுட்டிக்காட்டியவர்க

Continue reading

சவால் எண்.22: – உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!

இப்பகுதியில் நேற்று (21-11-2013 அன்று), சவால் எண்.21-ன் படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 99 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி? எது தவறு? என்பதை சுட்டிக்காட்டியவர்களது பெயர்கள் கீழே

Continue reading

சவால் எண்.21: – உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!

இப்பகுதியில் நேற்று (20-11-2013 அன்று), சவால் எண்.20-ன் படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 181 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி? எது தவறு? என்பதை சுட்டிக்காட்டியவர்களது பெயர்கள் கீழே

Continue reading

சவால் எண்.20: – உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!

இப்பகுதியில் நேற்று (19-11-2013 அன்று), சவால் எண்.19-ன் படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 111 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி? எது தவறு? என்பதை சுட்டிக்காட்டியவர்களது பெயர்கள் கீழே

Continue reading

சவால் எண்.19: – உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!

இப்பகுதியில் நேற்று (18-11-2013 அன்று), சவால் எண்.18-ன் படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 178 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி? எது தவறு? என்பதை

Continue reading

சவால் எண்.18: – உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!

இப்பகுதியில் நேற்று (16-11-2013 அன்று), சவால் எண்.17-ன் படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 212 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி? எது தவறு? என்பதை சுட்டிக்காட்டியவர்களது பெயர்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள‍து. (நேற்றைய தினம் படிப்போரை சற்று குழப்பும் விதமாக வாக்கியங்களை நான் அமைத்திருந் தாலும் அதிலும் தத்தமது திறமைகளை காட்டி, மெய் சிலிர்க்க‍ வைத்துள்ள‍னர்.)வைத்துள்ள‍ன

Continue reading

சவால் எண்.17: – உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!

இப்பகுதியில் நேற்று (15-11-2013 அன்று), சவால் எண்.16-ன் படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 290 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி? எது தவறு? என்பதை சுட்டிக்காட்டியவர்களது பெயர்கள் கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள‍து.click h

Continue reading

சவால் எண்.16: – உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!

இப்பகுதியில் நேற்று (14-11-2013 அன்று), சவால் எண்.15-ன் படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 90 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி? எது தவறு? என்பதை, திரு. ராமச்சந்திரன், திருமதி செல்வக் குமாரி, திரு.செல்வம், திரு. மணிகண்டன் பொன்னு ச்சாமி (துபாய்), செல்வி. ரஸ்வினா தாஹிர் (ஸ்ரீலங்கா), திரு. சத்திய கீர்த்தி, திரு. சக்தி நாயகம் மற்றும் திரு. வள்ளி நாயகம் ஆக மொத்த‍ம் எட்டுபேர் சரியாக சுட்டிக்காட்டி அவற் றிற்கான‌ சரியான பொருளையும் தெரிவித்து , தங்களுக்கு இருக்கும் தமிழ் ஆர்வத்தை இங்கே பகிர்ந்து கொண்டார்கள். click

Continue reading

சவால் எண்.15: – உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!

இப்பகுதியில் நேற்று (13-11-2013 அன்று), சவால் எண்.14-ன் படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 110 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி? எது தவறு? என்பதை, திரு. ப்ரியன், திரு. செல்வம், திரு. ராஜா, திரு. மணிகண்டன் பொன்னுச்சாமி (துபாய்), திரு. தாஹிர் (மஸ்கட்), திரு. ஜெகன் என்.வி., திரு. ஏ. கோபால கிருஷ்ணன் (பொறியாளர்), திருமதி ரஸ்வினா தாஹிர் (ஸ்ரீ லங்கா) மற்றும் பெயர் வெளியிடாத நபர் ஆக மொத்த‍ம் ஒன்பது பேர் சரியாக சுட்டிக் காட்டிஅவற்றிற்கான‌ சரியான பொருளையும் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும்

Continue reading

புதுப்பொலிவுடன் உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்! – சவால் எண்.14

இப்பகுதியில் தொடர்ந்து தங்களது நல்லாதரவை தந்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் விதை2விருட்சம் இணையத்தின் சார்பாக எனது இதயம் கனிந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதில் பெருமை அடைகிறேன்.

இப்ப‍குதியில் ஒவ்வொரு நாளும் புதுப் புது வாக்கியங்களும் அதனுடன் தவறான வாக்கியங்களை தந்து, அதில் சரியான வாக்கியம் எது என்று தங்களை பதிலளிக்க‍ கேட்டிருந்தேன். தற்போது கூடுதலாக, ஒரு

Continue reading

சவால் எண்.13 (உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!)

இப்பகுதியில் நேற்று (11-11-2013 அன்று), சவால் எண்.12-ன் படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 110 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி? எது தவறு? என்பதை, செல்வி வித்யா, வழக்க‍றிஞர் (கோயம்புத்தூர்), திரு.கே. மகேஸ்வரசன், திரு. மணிவண் ண‍ன் (வேதாரண்யம்), திரு. தீனதயாளன் (ராஜு), திரு. ஆரிஃப் திரு. ரவி பிர Continue reading

சவால் எண்.12 (உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!)

இப்பகுதியில் கடந்த 09 ஆம் தேதி அன்று, சவால் எண்.11-ன் படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 170பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி ? எது தவறு? என்பதை, திரு. மகேஸ்வரசன், திரு. திரு.ஏ.கோபால கிருஷ்ணன் (பொறியாளர்), திரு.தீன தயாளன் (ராஜு), செல்வி வி Continue reading

சவால் எண்.11 (உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!)

இப்பகுதியில் நேற்று (08-11-2013) ஆம் தேதி அன்று, சவால் எண்.10-ன்படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 170பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங் களில் எது சரி ? எது தவறு? என்பதை, செல்வி வித்யா, வழக் க‍றிஞர் (கோயம்புத்தூர்), திரு. மணிவண்ண‍ன் (வேதாரண் யம்), திரு.ப்ரியன், திரு. கனக Continue reading

சவால் எண்.10 (உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!)

இப்பகுதியில் நேற்று (07-11-2013) ஆம் தேதி அன்று, சவால் எண்.9-.ன்படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 150பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங் களில் எது சரி ? எது தவறு? என்பதை, திரு. மணிவண்ண‍ன் (வேதாரண்யம்), திரு. முகம்ம‍து யாகூப், செல்வி வித்யா, வழக்க‍றிஞர் (கோயம்புத்தூர்), திரு. ஏ.கோ Continue reading

சவால் எண்.9 (உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!)

இப்பகுதியில் நேற்று (06-11-2013) ஆம் தேதி அன்று, சவால் எண்.8-.ன்படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 200 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி ? எது தவறு? என்பதை, திரு. கார்த்திக் பழனிச்சாமி, திரு. ப்ரியன், திரு. ஏ. கோபால கிருஷ்ணன் (பொறியாளர், துபாய்), செல்வி வித்யா, மற்றும் தீனதயாளன் ஆக மொத்த‍ம் ஐவர், சரியாக‌ சுட்டிக்காட்டி சரியான பொருளையும் தெரிவித்து ள்ளார்கள். மேற்காணும் ஐவ‌ரும், தங்களுக்கு இருக்கும் தமிழ் ஆர்வத் தை இங்கே பகிர்ந்து கொண்டார்கள். மேற்கூ Continue reading

சவால் எண்.8 (உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!)

இப்பகுதியில் நேற்று (5-11-2013) ஆம் தேதி அன்று, சவால் எண்.7-.ன்படி கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 170 பேர் என்றாலு ம் கொடுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி ? எது தவறு? என்பதை திரு. மணிகண்டன், திரு. மணிவண்ண‍ன் (வேதாரண்யம்), திரு. ஏ. கோ பால கிருஷ்ணன், திரு.செல்வி வித்யா வழக்க‍றிஞர், திரு. ராஜூ, ஐதராபாத் மற்றும்  திரு. ரவிபி Continue reading

சவால் எண்.7 (உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!)

இப்பகுதியில் கடந்த 2 ஆம் தேதி அன்று, சவால் எண்6-.ன்படி வழங்கப் பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 200 பேர் என்றாலும் கொடுக்க‍ ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி ? எது தவறு? என்பதை திரு. மணி வண்ண‍ன், திரு. எஸ். ஆர். எம்.சுந்தரம் திரு. ராஜூ (விஞ்ஞானி, ஐத ராபாத்,) திரு. கிருஷ்ணா மற்றும் செல்வி வித்யா ஆக மொத்த‍ம் ஐந்து பேர், சரியா சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்கள்.இந்த Continue reading

சவால் எண்.6 (உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!)

இப்பகுதியில் நேற்று (1-11-2013) அன்று சவால் எண்5-.ன்படி வழங்கப் பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 150 பேர் என்றாலும் கொடுக் க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி ? எது தவறு? என்பதை திரு. மணிவண்ண‍ன், மற்றும் திரு. ராஜூ (விஞ்ஞானி, ஐதராபாத்,) ஆக மொத்த‍ம் இருவர், சரியாக Continue reading

சவால் எண்.5 – உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!

இப்பகுதியில் நேற்று (3-10-2013) அன்று சவால் எண்4-.ன்படி வழங்கப் பட்ட‍ வாக்கியங்ளை, படித்த‍வர்கள் சுமார் 180 பேர் என்றாலும் கொ டுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி ? எது தவறு? என்பதை  திரு. ஜான் எலீஸர்,  திரு. முத்து ராமன் மற்றும் திரு. ராஜூ (விஞ்ஞா னி, ஐதராபாத்,)  திரு. ப்ரியன் ஆக மொத்த‍ம் நான்கு பேர், சரியாக சுட்டிக்காட்டியதோடு அல்லாமல் அவைகளுக்கான‌ சரியான பொரு ளையும் தெரிவித்து, Continue reading

சவால் எண்.4 – உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்!

இப்பகுதியில் நேற்று (30-10-2013) அன்று சவால் எண்.3ன்படி வழங்கப் பட்ட‍ வாக்கியங்ளை படித்த‍வர்கள் சுமார் 200 பேர் என்றாலும் கொ டுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி ? எது தவறு? என்பதை  திரு. சுப்பு, திரு. பாலமுருகன், திரு. ஏ.எஸ். பொண்ணுசாமி, திரு. ராஜூ (விஞ்ஞானி, ஐதராபாத்,) செல்வி சன்மதி, மற் Continue reading

உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்! (சவால் எண்.3)

இப்பகுதியில் நேற்று (29-10-2013) அன்று சவால் எண்.2ன்படி வழங்கப் பட்ட‍ வாக்கியங்ளை 270 பேர் படித்துள்ள‍னர் என்ற போதிலும், கொ டுக்க‍ப்பட்ட‍ அந்த வாக்கியங்களில் எது சரி ? எது தவறு? என்பதை சரியாக சுட்டிக்காட்டியதோடு அல்லாமல் அதற்கான சரியான பொருளையும் திரு. சிவானி, திரு. சுப்பு, ஷண் மதி, திரு. ப்ரியன், திரு. ராஜூ (விஞ்ஞானி, ஐதராபாத்,) திரு. ம Continue reading

உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால்! (சவால் எண்.2)

இப்பகுதியில் நேற்று வழங்கப்பட்ட‍ இரண்டு வாக்கியங்ளை 170 பேர் படித்துள்ள‍னர் என்ற போதிலும், அந்த இரண்டு வாக்கியங்க ளில் எது சரி ? எது தவறு? என்பதை சரியாக சுட்டிக்காட்டியதோடு அல்லாமல் அதற்கான சரியான பொருளையும் திரு. ராஜூ (விஞ்ஞா னி, ஐதராபாத்,) மற்றும் ஷண்மதி பி. ஆகிய Continue reading

உங்கள் தமிழறிவுக்கு ஒரு சவால் !?

உங்கள் தமிழ் அறிவுக்கு (விதை2 விருட் சம் விடுக்கும்) ஒரு சவால் !? என்ற வகையினம் (கேட்ட‍கரி) ஒன்றை விதை2விருட்சம் இணையம் புதியதாய் தொடங்க காரணம், பொதுவாக நம் தமிழர்கள், தமிழில் உள்ள‍ ழ, ற, ர, ள, ல, ன, ண, ந போன்ற எட்டு எழுத்துக்களின் உச்ச‍ரிப்பை சரியாக உச்ச‍ரிக்காமல் தமிழின் இனிமையை Continue reading

%d bloggers like this: