தலைநிமிர்ந்த திருவள்ளுவர் தலை குனியலாமா?

தலைநிமிர்ந்த திருவள்ளுவர் தலை குனியலாமா?

– விதைவிருட்சம் இதழில் எனது தலையங்கம்

தலைநிமிர்ந்த திருவள்ளுவர் தலை குனியலாமா? – (விதைவிருட்சம் இதழில் எனது தலையங்கம்)

ஆதிகாலத்தில் மனிதர்கள், மலைக்குகைகளிலும் மரக்கிளைகளிலும் வசித்து வந்தனர். அப்போதைய Continue reading

அப்துல் கலாம்தான் எங்கள் முதல் எதிரி ???

அப்துல் கலாம்தான் எங்கள் முதல் எதிரி ???

அப்துல் கலாம்தான் எங்கள் முதல் எதிரி ???

க‌டந்தாண்டு ஜூலை மாதம் 27ஆம் தேதி, மேகாலயாவில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிக் கொ ண்டிருந்த நமது முன்னாள் குடியரசு தலைவர் அப்துல்கலாம் அவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் Continue reading

%d bloggers like this: