Advertisements

ஆண், பெண்மையை அனுபவிப்பது எப்படி? – காமசூத்திரம்

பாலியல் குறித்த‍ விழிப்புணர்வு தம்பதிகளிடம் இல்லாத காரணத்தால், பல இடங்களில் விவாகரத்து கேட்டு குடும்ப நீதிமன்றங்களின் படிகளை ஏறிவருகின்றனர். இதுபோன்ற தம்பதியர்களுக்கிடையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த‍வும், அதுபற்றிய சந்தேகங்களை தெளிபடுத்துவதே இந்த கட்டுரையின் நோக்க‍ம். மேலும் இந்த கட்டுரை ஓர் இணையத்தில் எடுக் க‍ப்பட்டு மீள் பதிவுசெய்ய‍ப்பட்ட‍தாகும்.  தயவுசெய்து வயது வந்தவ ர்கள் மட்டுமே படிக்க‍ அறிவுறுத்த‍ப்படுகிறார்கள். இள வயதினர் படிக்க‍ அனுமதி இல்லை. மற்ற‍படி யாதொரு உள்நோக்க‍மும் இல்லை

விளக்கத்தை எளிமையாக்க ஆண்மை ஆணிடமும் பெண்மை பெண்ணி டமும் வெளிப் படுவதாக எண்ணிக் கொள் வோம்.

இரு வகையில் ஆண்மை பெண்மை யை அனுபவிக்கி றது.

அவை ‘பார்த்தல்’ மற்றும் ‘இயங்குதல்’ (பொருத்தமான சொல் தெரிய வில் லை) ஆகும். பார்த்தலில், ஆண்மை, பெண் உடலைத் தடவி, வருடுகிறது. அந்த சுகத்தில் அவள் முனகு வதைப பார்த்து ஆண்மை இன்பம் அடைகிறது.

அடுத்து, ஆண் உறுப்பை பெண் உறுப்பில் நுழைத்தலில், அவள் துடிக்கும் துடிப்பை ஆண்மை ரசித்து அனுப விக்கிறது. ஆண் உறுப்பின் இயக்க வேகத்துக்கேற்ப அவள் இன்பத்தில் துடிப்பதை ஆண்மை வெகுவாக ரசி க்கிறது. இவ்வாறு, பெண்மை தான் அனுபவிக்கப்படும் இன்பத்தை அனுபவிப்பதை, ஆண்மை தன் கண் ணால் பார்த்து காதால் கேட்டு அனு பவிக்கிறது.

இதில், அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் பெண்ணின் உடல் பகுதி, பெண் உறுப்பு ஆகும். இந்நிலையில், ஆண்மை பெண்ணின் உதடு துடிக்கும் துடிப்பை ரசிக்கிறது. அவள் கண்கள் திறந்த நிலையில் ஆண்மை அவள் கண்களின் மூலம் எதோ ஒன்றுக்குள் உடுருவுகிறது. ஆண்களே! முயற்சித் துப் பாருங்கள்.

மிகவும் இன்ப நிலையில் உள்ள பெண்ணின் கண்களைப் பாருங்கள். அதில் மற்றொரு உலகத்துக்கான வழி தென்படுகிறது. அச்சமயத்தில், விந்து நீக்கம் ஏற்படும். ஆனால், விந் தை நீக்காமல், அவள் பார்வை யில் நுழையுங்கள். குறைந்தது ஒரு முறை யேனும் அவ்வாறு அவள் பார்வை யில் நுழையுங்கள். செக்ஸ் தெளிவு பிறக்கும்.

இந்த ‘பார்த்தலே’, ஆண்மைக்கு மிகுந்த இன்பத் தை கொடுக்கிறது. அத னால்தான், பெண் உடல் அங்கங்களை ஆண் பார்க்க மிகவும் விருப்பப் படு கிறான். அது அவன் தவறல்ல. அது அவனுள் வெளி ப்படும் ஆண்மை யின் வேலையே!

இந்த ‘பார்த்தலே’, அரைகுறை ஆடையுடன் இருக் கும் பெண்களை ஆண் கள் பார்க்க தூண்டுகிறது. இதனாலேயே, நீலப் படம் எங்கும் நிறைந் துள் ளது. இப்படி பெண்ணின் உடல் அங்கங்களை பார் க்க விரும்புபவ ர்களை கெட்டவர்கள் என்று ஒதுக் கினால், நீலப் படங்களைப் பார்ப்பவர்கள் அனைவ ரும் கெட்டவர்கள் என்று ஒதுக்கினால், இந்த உல கம் முழுக்க ஒதுக்கப்பட்ட இடமாகி விடும்.

அதே போல், இன்று நீலப் படங்களைப் பார்க்கும் பெண்களை நடத்தை சரியில்லாதவர்கள் என்று ஒதுக்கினால், நடத்தை சரியுள்ள பெண்களை விரல் விட்டுதான் எண்ணனும். அதனா ல், இயற்கை உந்துதலை ஏற்றுக் கொ ள்வோம். ஆண்மை, பெண்மை வெளிப் பாட்டினை ஏற்றுக் கொள் வோம்.

அடுத்து, ‘இயங்குதல்’ மூலம், ஆண்மை பெண்மையை அனுபவிக்கிறது. இம்முறையில், ஆண், பெண்ணின் நிலையை கவனிப்பதில்லை. அவன் தன் முழு வேகத்தையும் பயன் படு த்தி, தன் முழு வெறியையும் வெளிப் படுத்தி, அவளை தடவி, கடித்து, குதறி இன்புறுகிறான். இதில், அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் பெண் ணின் உடல் பகுதி, பெண் உறுப்பு, உதடு, மார்பகங்கள் மற்றும் பின் புறம் ஆகும். இந்த முறையின் உச்சமே பெண்ணிடம் வன்முறை யிலான செக்ஸ் ஆகும்.

அதனால், வாய்ப்புக் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் அனுபவியுங் கள். செக்ஸ் பெருங்கடல். அதில் முழுமையாக முழ்குங்கள். நிச்சயம் முத்தேடுப்பீர்கள். ஆனால், கவனம். செக்ஸ் செய்யும் ஒவ்வொரு தட வையும் விந்து நீக்கம் செய்யுங்கள்.

செக்ஸ்ஸின் உச்சம் விந்து நீக்க மே. ஒவ்வொரு தடவையும் விந்து நீக்கம் செய்வதால் ஆண்களின் சக் தி ஒன்றும் குறைந்து பொய் வி டாது. இறைக்க இறைக்கத்தான் கே ணி ஊறும் என்பதுபோல் விந்து வெளியாக வெளியாக உறிக்கொ ண்டே இருக்கும். ஆகவே அதைப் பற்றிய பயமோ கவலையோ வேண் டாம்.

விரும்பினால் சில நேரம் விந்து நீக்கம் செய்யாமலும் உடலுறவு கொள் ளலாம். அப்படி உடலுறவு கொள்ளும்பொழுது, குறைந்தது அரை மணி நேரம் செய்யுங்கள். விந்து நீக்கம் இல்லாமல் முடித்துக் கொள்ளுங் கள். சற்று சிரமம்தான். ஆனால் நடைமுறையில் முடியக்கூடிய செயல்தான்.

விந்து வெளியாகிவிட்டால், மறு நாள் மறுபடியும் செக்ஸ் செய்யலா ம் தான். ஆனால், இன்ப அள வில் வேறுபாடு உண்டு. முதல் நாள் விந் து வெளியாகாவிட்டால், மறுநாள் செக்ஸ் முதல் நாளை விட கூடுதல் இன்பம் அளிக்கும். அதற்கு மறுநாள் இன்னும் கூடுதல் இன்பம் கிட்டும். இப்படியே இன்பத்தை கூட்டிக் கொ ண்டே சென்றால், ஒரு கட்டத்தில், செக்ஸின் போது இன்பம் தாங் காமல் உடல் அதிர ஆரம்பித்து விடும். வேண்டுமானால், அப்பொழு து விந்துவை வெளியாக்குங்கள். மிகப் பெரிய பரவச நிலையை அனு பவிப்பீர்கள். உங்கள் துணைக்கும் அந்த பரவசம் கிட்டும். எல்லாம் நம் உடலில் உள்ள மின் சக்தி பண்ணும் வேலை. இப்படி வெளியாக்கப்படும் விந்துதான், குழந்தைப் பெற்றுக் கொள்ள விருப்பம் உள்ளவர்கள் கவனிக்க வேண்டியது.

அதனால்தான் அக்காலப் பெரியோ ர்கள், குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வே ண்டுமானால், சில வாரங்கள், விரதம் என்று செய்யச்சொல்லி, மறை முக மாக விந்து சேமிப்பை வலியுறுத் தினர். தரமான விந்து சேர அவகா சம் தேவைப்படுவதால், பக்தியின் பெய ரால், விந்து நீக்கத்தை தடுத்தனர்.
நாம், சபல உலகத்தில் வாழ்வதால், நம்மால் செக்ஸ் செய்து கொண்டே விந்து சேமிக்க முடியுமா? முடியும். நிச்சயம் முடியும். கவலையே வே ண்டாம்… இறைக்க இறைக்கத்தான் கேணி ஊறும்.

இளமை-க்கு நன்றி

கீழே உள்ள‍ புகைப்படத்தை கிளிக் செய்யுங்கள்

Advertisements

139 Responses

 1. Sir
  Na veli nattil irukken wife dam sexa pesumpothu avalukku pirappu uruppil vellai neer athikamaga varuvaathaal vayattu vali varuthu…..karanam enna?

  Like

 2. Hi bro.very Nice.enku oru santheygam I am married oru ponnu irukku kutompa kattopato pannikiten enoda husband Ku ippo inoru baby venum kekuraai mudiuma nanga 2 perum sex la happy irukkom minimum 1hours please tell me naa karppam saga mudiuma plz tell me bro

  Like

 3. I LIKE ALL TIPS BYE

  Like

 4. nice sir tq

  Like

 5. nice info

  Like

 6. thanks for all these tips

  Like

 7. Nice… very useful information

  Like

 8. sir enaku maiage aagi 3 months agudhu…. en husband daily en marbagangala sapitey irukaru job mudichitu veetuku 5.30 ku varuvaru apo la irundhu en kamba kaiyala kasakite irukaru night la kamba sapuna dhan thunguraru night fulla vaya edukave matinraru enaku rmba valikudhu avarkita valikudhunu sonna dhan rmba katikiraru enaku rmba valikudhu na ipo ena panradhu sir

  Like

 9. Roampa neram wife udan sex pandren. Child form agave ila ena reason

  Like

 10. Kai palakathal kandipaka un uruki kunutru iruppai intha ulagil. thayavu seithu kai palakkam seiyatheer.

  Like

 11. Thank you Sir for this needful info

  Like

 12. Hi bro I’m shalu enakum my loverkum idaila sex achu.. IPO my problem enana Nan pregnant aayiruvano payama iruku.. Apdi pregnant ayitana epdi abortion panrathu.. Nan seithathu thapu than but help me bro plz

  Like

 13. Thanks for thagaval

  Like

 14. Thappu pannum pothu sperm velila varuma……..apadi vantha baby form aguma……..agatha……?

  Like

 15. Sidad
  Sir kaipalakathal udaluku edhavadu
  Deasias varuma.pls

  Like

 16. ..

  Like

 17. l

  Like

 18. Thanks for this super info

  Like

 19. I like this

  Like

 20. sir enaku 15vayasura eruthu kai palagam eruku athu thappa enaku kulathai perakuma

  Like

 21. Hii sir/ enaku age ippothu 18 mudinthu 19 aga poguthu enaku siru vayathile kai palakkam iruku ennanu therile ippola aan kuri sirithaga surungukirahu appram enna na na ethayoo elantha mathiri irukku aasaiyum varamatuthu ennachu enna problem konja sollunga plzzz…

  Like

 22. thanks

  Like

 23. Evai therinthu kolla ventiyavai

  Like

 24. En husband kuda sex vachikumpothu avarku sekrama vinthu veliya varthu neenda neram avarala enkuda sex vachika mudila athuku enna panalam

  Like

 25. Nan thungum pothu daily vanthrum erhunala enaku udambu kundaaaga mudiyatha ela pinnadi ethavathu problem aaguma pls solunga

  Like

 26. hi

  Like

 27. Naammai pengal veruppadu yean
  Naam enna seidalum Nam pakkam
  Thirumbi parkkadadu yean

  Like

 28. Dear sir,enaku our chinna doubt.alahana or kattukopana pengalai parthal mostly boysku thirumanam aanalum sari thirumanam aahalanalum sari boysku moodu varuthu.ex cinimavule kuda kavarchiya naduchathan boyslam pakuranga.so adhemathiri pengal angalai parthu moodu varuma or pengalin gunangal matrama pls kindly send u r SMS.na edhum thappa ketirundha sorry sir just therunjukalamnu thonuchu adhan keten

  Like

 29. wow

  Like

 30. thanks

  Like

 31. Enaku 7 year kai payakam eruku eppo na month 2 time kai payakam seiran ethanala problem varuma sir plz reply me..next month one time enaku thookatile vindhu veliagdirathu..ethanala problem sollunga sir plz

  Like

 32. Nanri

  Like

 33. Enak ith rompa payanulla ondru

  Like

 34. monthly vera vera ponnuga kuda sex pandra. so atha koraikanum. but yoga pannium control panna mudiyala

  Like

 35. hai naan siva age 14 enakku vinthu veliyethra pazhakkam 1 year ah irunthuchu ipo nit thungum pothu vinthu veliyaguthu naa enna panna ethavathu pirachanai aaguma

  Like

 36. Aanuku 22vayasu 1masathula kalyanam aaga podhu avaruku32 vayasu avaruku odambula ushanam athegama erukunu sonnaru athanala batheppu eruka kolatha porakuma pls answer me

  Like

 37. Anuku 22vayasu akuthu 1masathula kalyanam aaga poothu avaruku vayasu 34 avaruku odambula ushana athega erukunu solraru athanala kolatha porakurathula athavathu problem aaguma pls answer me

  Like

 38. THANKS THESE TYPE OF INFORMATION, VERY USEFUL

  Like

 39. enakku adikum pazhakam ullathu athanal enaku thukkathil vinthu velierukirathu.athai eppadi niruthuvathu.age.20.

  Like

 40. thanks ji

  Like

 41. smoking and drinks aanmai kuraivai erpaduthuma…?
  I’m waiting for ur reply vithai2virutcham

  Like

 42. Ffg CT ph

  Like

 43. super and thanks

  Like

 44. supero superrrrrrr

  Like

 45. wow

  Like

 46. very informative site

  Like

 47. enakku kaliyanam aaki 4 matham naan manavitam utal urau kollum pothu viraivaga vinthu veliyerukintrathu mulu sugathaum kotukka mutiyavillai enna seivathu

  Like

 48. Like

  Like

 49. sir/medam,
  enathu ankuri siriyathaka irukku pls enakku our vali sollungal enthu ankuri periyathalavum Thad I have that mum pls pls pls…

  Like

 50. Enaku 10 varudangal kaipazhakam ullathu….ipoluzhu aankuri sornthuvidugirathu.ithanal kulanthai peramidiyatho endru payam vanthuvitathu.age 25.unmarried..en seiya vandum

  Like

 51. பயன் உள்ள தகவல் நண்….

  Like

 52. How to control sperm release.. Even a single minute I can’t have a sex. My wife is totally disappointed for this. I don’t know to satisfy her..

  Like

 53. Angalin vinthu manam pengaluku pidikuma.athai virumpuvarkagala

  Like

 54. Asaivam sapitu (kuripaga nandu) sapitu karbini penudan uravu kolalama

  Like

 55. sir enaku age 35 en aan kuri surungi siruthu ullathu viraippum kuraivaga ullathu ithargu enna panrathu

  Like

 56. thanks

  Like

 57. Sir my wife having sex feelings but she avoiding sex I ask she telling she not interested in sex pls tell the solution last six years same prob

  Like

 58. Very good messages

  Like

 59. Kaiatipathu thavara

  Like

 60. Use full msg

  Like

 61. Enda vayadhil aangalukku vindhu veliyerum?

  Like

 62. Sir enaku vayadu 25..enaku 10 years ah kaipalam iruku….some time 1day Ku 5times kuda paniruken.idhunala edhadhu problem varuma?
  2nd enaku Vera problem onnu iruku…homosex unarvu…..idhula irundhu ennala meelave mudila…enaku yaradhu nalla vazhi sollunga plz…
  oru unarve irundhale kastam idhula idhuvera….azhagana aangala pathalum enaku romba mooda ayeren…pengala Vida aangalmedhu athika aasai varudhu….
  . enna enake pudikala….na maranum…enaku yaradhu vazhi sollyga ….indha aasai edhanala vandhadu nu therila….na muzhu paiyana maranum plz….repaly pannuga my mail id kingstar02121989@gmail.com

  Like

 63. sex seum pothu valivaruthu,karanam.

  Like

 64. thanks

  Like

 65. night la adikadi vinthu vantha problem varuma? enna pannuvathu.

  Like

 66. sir this is super web i find today it sir it is very useful for me and all thank you sir

  Like

 67. Vinthu valeyara valiyara nam napaga marathi hagividugirom

  Like

 68. thanks for this info

  Like

 69. sir enaku romba naalaga kai palakam irirathu ithanala ebbudaiya vinthu thanni pol varugirthu seekiramagave vinthu veli vanthu vidugirathu itharku vali sollunga

  Like

 70. sir en husband ku 35 vayasu aguthu.. 1 kulanthayum eruku.. Love marriage than.. Nanga usa la erukom.. En husband pakra alagana sexyana entha ponna pathalum antha edathulaye antha ponnoda sex vachika ninakirar… Nan epo 2nd pregnant ah eruken.. Nan evalavo Anba pesiyum sanda potum suicide try panniyum pathuten… Niraya pengaludan sex vachikurar… Nan avarai happy ah vachirunthalum vera pennai pakurapo avaloda sex vachika thonuthu avarku… Sex avoid panna epo chat pandrar unknown I’d vachi athila niraya pengaludan sex ah pesurathum antha ponnoda abasa photos anupi avar pakurathum… Athu mari pengal senjalum en husband enaku mattuma erukanum nu ninakira nan ethellam pakum pothu paithiyame pidikuthu… But en mela romba anbavum asaiyavum en kulanthai ku thevaiyana anaithum seirar… Kulanthaiyai enni avarai piriya manam illai…Ethai sahikavum mudiya villai… En husband ah epdi sari seyrathu…ennal yaridamum pahira mudiya villai…please help me to get my husband fully …

  Like

 71. sir enaku thukathula adikadi vinthu varuthu sari panna vali solluga

  Like

 72. sir enaku thukathula adikadi vinthu varuthu itha sari panna vali solluga plz

  Like

 73. useful information

  Like

 74. like this page.

  Like

 75. Kanavil vinthu varuthu thapa sariya age 23 marrage agala onum

  Like

 76. உரிய மருத்துவரை அணுகி, உங்கள் ஆணுறுப்பின் முன்தோலை நீக்கும் அறுவை சிகிச்சையை செய்து கொள்ள‍வும்.

  Like

 77. doctor.en anuruppin mun thol innum uriyala.bananavukku munnadi irukkume antha mathiri irukku.viraippu irunthalum ippadi irukku.ulla irundu veliye uruppu varala.en ippadi irukku.
  pothuva angalukku irukkira problemum irukku.age 21

  Like

 78. MR. RAMESH CLICK THE BELOW LINK
  https://vidhai2virutcham.com/?s=%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%A8%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AF%81

  Like

 79. Yanaku iravil vinthu velivaruthu ithanala marriageku Aparam ethavathu problem varuma and na olliya iruka Odambu yera vali solluga please

  Like

 80. Yanaku iravil vinthu velivaruthu ithanala marriageku Aparam ethavathu problem varuma Yanaku romba payama iruku and na olliya iruka Odambu yera vali solluga please

  Like

 81. very informative . thanks

  Like

 82. enaku vayathu 24 enaku kaipalakgam 10 yearsa eruku eppa kaiadusa vinthu kocham than varuthu enaku ethavathu maruthu solluga

  Like

 83. eravil vinthu veliyeruthu 4 years ethana problem varuma

  Like

 84. no chance

  Like

 85. en kanavar vazhi vayi udaluravukku than viruppam kattukirar ethan mulam karbam adaiya mudiyuma

  Like

 86. presently i am working in saudi…here i can’t meet any doctor….so pls clarify my doubts,,above mentioned is it problems ?

  Like

 87. I ALREADY ANSWERED

  Like

 88. pls ans my above Q

  Like

 89. nan ithu varai udal uravu kondathilai….kaipalagathin pothu,,viraipu thanmai ulavari suya inpam seikiren aanal 2 ,3 mins la enaku oru thirupthi inmai varuthu….kaimatum velai seithu aanal ,,,,mana reethiyaka enal athai oru pennai ninaithu seiya mudiya vilai. ..ithu oru karanama vinthu veliyarathathuku,,,,,athanal nan iravil siru siru thoondalgal matum sieven,,,muzhumaiya seivathilai….andru iravu enaku vinthu veli yerividum…

  Like

 90. விந்து தூக்க‍த்தில் வெளிவருவது ஒரு சாதாரண நிகழ்வே, மேலும் சுய இன்பத்திலோ அல்ல‍து உடலுறவிலோ ஈடுபடும்போது ஆணுறுப்பில் இருந்து விந்து வெளியாகும் நேரம், ஆண்களின் உடல்நிலை மற்றும் மன நிலையைப் பொறுத்த‍தே, சாதாரணமாக சுய இன்பத்தில் ஈடுபடும்போதோ, அல்ல‍து உடலிறவில் ஈடுபடும்போது ஆரோக்கியமான ஆண்களாக இருந்தால் அவர்களுக்கு விந்து வெளியேறுவது சராசரியாக 10 நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும். இது ஒவ்வொரு ஆணுக்கும் முன் பின் மாறுபடலாம்.

  இன்னும் உங்களுக்கு ஆலோசனைத் தேவை என்றால், ஒரு நல்ல‍ பாலியல் மருத்துவரை அணுகி இதற்கான முழுமையான ஆலோசனைகளைப்பெற்றுக் கொள்ள‍வும்.

  Like

 91. pls ans for my above Q…..

  Like

 92. enaku iravil vinthu veliyeruvathu vazhakamaka ulathu( 10 -15 naluku oru murai ),,oru murai nanbargal aalosanai padi nan kaipazhagam siethen,,,anal enaku vinthu veli yeravillai ,viraipu thanmai ulathu . maaraga iruvil vinthu veliyetram ulathu. kaipalam apo apo seiven anal enaku vinthu veliyerathu ,,athu problem ah…

  Like

 93. nice

  Like

 94. not bad

  Like

 95. சுய இன்பம் தவறில்லை என்று சில மருத்துவா்கள் சொல்லக்கேட்டேன்.ஆனால் அளவுக்கதிக சுய இன்பத்தால் ஆண் குறியில் புற்றுநோய் வரும் என்று கேள்விப்பட்டது உண்மையா ? பதிலுக்கு காத்திருக்கிறேன்

  Like

 96. nice commend sir

  Like

 97. Pengalukku Vellai Pokku Enral Enna? sariya? thavara ?

  Thanks & Regards, Ashok kumar. R.  

  ________________________________

  Like

 98. My family members all the time say that I am killing my time hee at web,
  but I know I am getting know-how daily by reading such good articles.

  Like

 99. nice post tnks Dr K Raj

  Like

 100. payanulla thakaval

  Like

 101. nice

  Like

 102. thank u fr u r information

  Like

 103. nan daily 3 times kai adipen enakku age 25 enakku kalyanam ana piragu kulanthai porakuma ?

  Like

 104. விந்துவை அடிக்கடி வெளியேற்றுவது (சுய இன்பம் கொள்வது)உடலுக்கு பாதிப்பை உண்டாக்குமா?
  மேலும் விந்தணுக்கள் குறைய வாய்ப்பு உள்ளதா?
  ஆம்….எனில் அதனை சரிப்படுத்த முடியுமா?
  அதாவது அதற்க்கான மருந்துகள் உள்ளதா? என தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்…!

  Like

 105. my smal request…… உங்களுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்ட‍தா? ஆகியிருந்தால், உங்களது கணவரோடு மட்டுமே உங்களது பாலியல் உறவு வைத்துக்கொள்ளுங்கள். திருமணம் ஆகவில்லை இல்லையென்றால், உங்களுக்கேற்றாற்போல் ஒரு ஆடவரை தேர்ந்தெடுத்து மணந்து கொண்டு, அவருடன் இல்ல‍ற இன்பங்க்ளில் ஈடுபடுங்கள்.

  Like

 106. En ennagal polave erunthathu so enakku theriyatha silavattrai therinthu conden

  Like

 107. super super very very thankyou

  Like

 108. ஒரு நல்ல பாலியம் மருத்துவரை அணுகி தகுந்த ஆலோசனைகளையும், சிகிச்சைமுறைகளையும் மேற்கொள்ள‍லாம்.

  Like

 109. anaku kalyanam aagi 2month achu. ennal pen urupil nulaya mudiyavillai. en urupu sirithagavum matrum viraipu thanmaiyum illai. viraipu thanmai vindu veliyagum podu mattum ulladu. naa enna seyya vendum.

  Like

 110. ok

  Like

 111. Dear Sunthar

  ஒரு நல்ல‍ பாலியல் மருத்துவரை அணுகி அதற்குண்டான ஆலோசனைகளை பெறவும்.
  அல்ல‍து
  நல்ல‍ ஒரு பெண்ணாக பார்த்து திருமணம் செய்து கொள்ள‍வும்.

  அதைவிடுத்து இதுபோன்ற தேவையற்ற‍ கேள்விகளை எழுப்பி உங்களது நேரத்தையும், எனது நேரத்தையும் வீணடிக்க‍ வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்

  Like

 112. Really Superb

  Like

 113. yaravathu periyamulaya patha ennsunnithana veliyavruthu ithayeppadicontrorlparathu

  Like

 114. திருமணமாகி ஒரு வாரமே ஆன எங்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ள‍ பதிவாக இருந்தது. மிக்க‍ நன்றி

  Like

 115. இன்னும் ஒரு மாதமே உள்ள‍து எனக்கும் எனது காதலிக்கும் திருமணம் நடக்க‍, இப்பதிவு உண்மையிலேயே பயனுள பதிவாக இருந்தது. பதிவர்க்கும், பதிவு எழுதிய இளமைக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்

  Like

 116. மிக்க‍ நன்றி

  Like

 117. “சுய இன்பம்” தப்புன்னு பீதிய கிளப்புறாங்களா! (பாலியல் மருத்துவம்) (Click the below link or copy this address then paste your address bar
  https://vidhai2virutcham.wordpress.com/2012/02/15/%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%AF-%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%A4%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%A9%E0%AF%81-%E0%AE%AA%E0%AF%80%E0%AE%A4/
  ———————–
  (Click the below link or copy this address then paste your address bar
  https://vidhai2virutcham.wordpress.com/?s=%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%AF+%E0%AE%87%E0%AE%A9%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%AE%E0%AF%8D

  Like

 118. asai athikamana kai adikama yepadiirukarathu?vinthu wasteakuthu ungal pthilukagakatrirukieran

  Like

 119. adkadi athamthri kai adcha udambu ilakuma

  Like

 120. Dear Sundar, its nature! do not worry about it

  Like

 121. ungal pathilukagakathukidakiren

  Like

 122. i am wating for ur peply

  Like

 123. adikadikai adipen inthanal yetavuthu pirachanakalvaruma?adikadi en jatti veru nanthu vidukiratu vinthuveliyaki enku udana yeravuthu podunumu asaipuven enku vilakamaga alosananai kurugal

  Like

 124. its nature! do not worry about it

  Like

 125. adkadi nan thugum pothu vinthu veliagi en jatti nalinthu poguthu inthanalla ethavauthu problem varuma?epavachum mooda irutha kai adipen enaku udana bathil thagal

  Like

 126. adkadi nan thugum pothu vinthu veliagi en jatti nalinthu poguthu inthanalla ethavauthu problem varuma?epavachum mooda irutha kai adipen

  Like

 127. adikkadi vinthu veli vanthal problem akuma

  Like

 128. சுய இன்பம் அனுபவித்தல்

  Like

 129. click below the link
  https://vidhai2virutcham.wordpress.com/2012/08/19/%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BF%E0%AE%A9%E0%AF%8D-%E0%AE%85%E0%AE%B3%E0%AE%B5%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%89%E0%AE%9F%E0%AE%B2%E0%AF%81%E0%AE%B1/

  Like

 130. இத்தகைய ப‌யனுள்ள‍ பதிவிற்காக உங்களுக்கும் இளமை இணையத்திற்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

  Like

 131. enaku 23 vayasu aguthu ennoda aan urupu perusa iruku,,, enaku 19 vayasula oru lover iruka ..2 perkume aasai iruku anubavikanum nu aana pen kuriku ula ennoda urupu poga matinguthu…4 times try paniten…avaluku pain thaan michan…ithuku ennathaan vazhi…

  Like

 132. அருமை மிகவும் அருமை

  Like

 133. குழந்தைகளிடம் பாலியல் வல்லுறவு கொள்வது சட்ட‍ப்படி குற்ற‍மே! இதற்கு சிறைத் தண்டனை உண்டு. வளர்ந்த உங்களது பாலுறவு விருப்ப‍த்திற்கு ஒரு அரும்பின் வாழ்வை பலிகேட்பது எந்த விதத்தில் நியாயம்!

  உங்களுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்ட‍தா? ஆகியிருந்தால், உங்களது கணவரோடு மட்டுமே உங்களது பாலியல் உறவு வைத்துக்கொள்ளுங்கள். திருமணம் ஆகவில்லை இல்லையென்றால், உங்களுக்கேற்றாற்போல் ஒரு ஆடவரை தேர்ந்தெடுத்து மணந்து கொண்டு, அவருடன் இல்ல‍ற இன்பங்க்ளில் ஈடுபடுங்கள்.

  அப்ப‍டி இருந்தும் இதுபோன்ற விபரீத ஆசைகள் உங்களுக்கு அடங்காமல் போனால், நல்லதொரு மனோ தத்துவ நிபுணரையோ அல்ல‍து பாலியல் மருத்துவரையோ அணுகி, அதற்கான சிகிச்சைகளை மேற்கொள்ள‍லாம்.

  என்றென்றும் தங்களது நட்பினை விரும்பும்
  விதை2விருட்சம் குழுவினர்

  Like

 134. enakku chinna paiyamaarkalidam uravu kolla aasai. athai thadukka
  enna seyya vandrum?

  Like

 135. i like only mammi

  Like

 136. wow what i m doing,u r saying, sexxxxxxxxxx is d best…….meditation.

  Like

 137. HI, it very nice but full movie want

  Like

 138. i like this

  Like

 139. 🙂

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: